2016, un an despre Eurovision / 2016, a year about Eurovision

Şi-a mai trecut un an… şi cu bune, şi cu rele. Sau mai bine spus, a trecut primul nostru an! Venim cu ultimul articol din acest an, în care am simţit nevoia să împărtăşim cu voi ce a însemnat anul 2016 pentru noi din punctul de vedere al Eurovisionului.

romania_640

MATEI: 2016 a fost cu adevărat un an genial măcar din punct de vedere muzical, iar acest lucru s-a văzut și pe scena Eurovision-ului. Ediția din Stockholm s-a bucurat de un succes răsunător, și asta s-a întâmplat pe bună dreptate: design al scenei inovativ, grafică decentă, prezentatori geniali și muzică bună. Așa cum am mai spus-o, ediția din 2016 se numără printre cele mai reușite ediții realizate vreodată, alături de Copenhaga 2014. Sunt curios cum vor evolua lucrurile și în 2017, la Kiev, și sperăm că totul va merge șnur. Sărbători fericite și un an nou așa cum vi-l propuneți.

ŞERBAN: 2016 a fost un an destul de bun, dacă mă întrebi pe mine. De ce spun asta? Pentru că mi-a fost imposibil să-mi fac un top concret al melodiilor. Chiar în seara finalei am schimbat liderul din topul meu. Foarte multe balade puternice, voci pe măsură şi interpretări pătrunzătoare. Însă, nu am dus lipsa nici de show-uri moderne şi melodii cu sound actual. Am avut parte de dezamăgiri din partea unor ţări, multe melodii bune s-au pierdut în selecţiile naţionale dar cel mai trist este faptul că, după mulţi ani de calificări consecutive în finală, am pierdut dreptul de a participa. Am dat dovadă de putere, am căutat soluţii şi s-au remediat aceste probleme. Anul 2016 a fost unul dintre cei mai buni ani din punct de vedere al organizării. Suedezii ştiu ce înseamnă să fii profesionist. De la efecte absolut geniale pe cameră, până la show-uri complexe, cum ar fi cel al lui Sergey Lazarev. Minţi briliante! În concluzie, anul 2016 a fost un amalgam de emoţii. Tristeţe, entuziasm, adrenalină, melancolie dar şi bucurie. Sper ca 2017 să fie mai bun, mai prosper, iar ce se anunţă până acum pare să fie interesant.

GEORGIANA: O altă parte bună a anului au fost revenirile: am avut parte de 4 reveniri spectaculoase în felul lor. Dacă Donny Montell (Lituania) şi Poli Genova (Bulgaria) s-au depăşit pe ei înşişi şi au ocupat locuri onorabile în finală, din păcate nu putem spune acelaşi lucru pentru Greta Salome (Islanda) sau Kaliopi (Macedonia). Dar asta nu înseamnă că revenirile lor nu ne-au bucurat şi încântat.
Anul 2016 ne-a ajutat „să aducem pe lume” acest minunat blog, care ne-a învăţat ce înseamnă muncă asiduă şi lucrul în echipă, iar rezultatele muncii noastre ne-au motivat să creştem acest blog, astfel încât să adune numai într-un singur an aproape 21.000 de vizualizări din întreaga lume. Pentru asta nu putem decât să vă mulţumim că ne-aţi citit interviurile şi articolele! Pentru voi, fani ai acestui fenomen, vom continua şi în 2017!

INGRID: De asemenea, vă mulțumim vouă, românilor de peste hotare, că ne-ați ajutat să ajungem primii atât în România dar și în partea Estică a Europei! Mulțumim și vouă, celor din Regatul Unit, Germania, Statele Unite, Italia, Australia, Coreea şi nu numai, că sunteți mereu alături se noi și nu ezitați niciodată să ne distribuiţi și să ne citiți articolele. Pentru voi și nu numai, pregătim un nou an plin de surprize în care România va ajunge pe primul loc în online în ceea ce înseamnă muzica!

united-kingdom-flag-transparent

MATEI: 2016 was truly a brilliant year at least from the musical point of view, and this was seen on the Eurovision stage. The edition from Stockholm enjoyed a resounding success, and that happened deservedly: an innovative stage design, decent graphics, brilliant hosts and good music. As I have said before, the 2016 edition is among the most successful editions ever made, alongside Copenhagen in 2014. I am curious how things will evolve in 2017, in Kyiv, and we hope that everything will go swell. Happy holidays and a happy new year, as you propose it.

ŞERBAN: 2016 was a pretty good year, if you ask me, why do I say that? Because it was impossible for me to make an absolute top of the songs. Even in the evening of Grand Final I changed the winner in my personal top. A lot of powerful ballads, powerful voices as well and insightful performances. But, we also did not lack modern shows and songs with a fresh sound. We faced disappointments from some countries, a lot of good songs were lost in their national selections but the saddest thing is that, after many years of qualification in the Grand Final, we lost the right to participate. We proved strength, we searched for solutions and these problems were solved. The year of 2016 was one of the best years, in terms of organization. The Swedish know what it means to be a professional. From absolutely brilliant effects to complex shows, such as Sergey Lazarev’s show. Brilliant minds! In conclusion, the year of 2016 was an amalgam of feelings and emotions. Sadness, enthusiasm, adrenaline, melancholy but also joy. I hope that 2017 will be better, more prosperous, and so far it seems to be an interesting one.

GEORGIANA: Another good part of this year was the comebacks: we had 4 comebacks spectacular in their own way. If Donny Montell (Lithuania) and Poli Genova (Bulgaria) surpassed themselves and got honorable places in the Grand Final, unfortunately we cannot say the same thing about Greta Salome (Iceland) or Kaliopi (Macedonia). But this does not mean that their comebacks did not delight us.

The year of 2016 helped us to “give birth” to this wonderful blog, which taught us what do hard work and teamwork mean, and the results of our work motivated us to expand this blog, so that to gather only in a single year almost 21.000 views from all over the world. For that, we can only thank you for reading our interviews and articles! For you, fans of this phenomenon, we will continue in 2017 as well!

INGRID: Also, thanks to you, the Romanians from abroad, for helping us to be on the first place in Romania, but also in the Eastern Europe! Thanks to the people from United Kingdom, Germany, United States, Italy, Australia, Korea and not only, for being always next to us and for not hesitating to read and share our articles. For you and not only, we are preparing for a year full of surprises in which Romania will become the first in the online media regarding music!

1

2

3

4

5

6

7

Echipa ESC on POINT va ureaza un an nou fericit!

ESC on POINT wishes you a happy new year!

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s